główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-02-27 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (2019) Plan postępowań o udzielenie zamówień, sporządzony na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)
Wykonanie: Iwona Marchewka
2. Data: 2019-02-27 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmian: dodanie artykułu: (2019) Plan postępowań o udzielenie zamówień, sporządzony na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)
Wykonanie: Iwona Marchewka
3. Data: 2019-02-16 16:36
Dział: Pracownicy > Dyrekcja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DYREKCJA OPIS
Wykonanie: Iwona Marchewka
4. Data: 2019-02-16 16:31
Dział: Pracownicy > Technika
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Technika TWŁ
Wykonanie: Iwona Marchewka
5. Data: 2019-02-16 16:27
Dział: Pracownicy > Technika
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Technika TWŁ
Wykonanie: Iwona Marchewka
6. Data: 2019-02-16 16:24
Dział: Pracownicy > Balet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Balet TWŁ
Wykonanie: Iwona Marchewka
7. Data: 2019-02-16 16:22
Dział: Pracownicy > Orkiestra
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Orkiestra TWŁ
Wykonanie: Iwona Marchewka
8. Data: 2019-02-16 15:59
Dział: Pracownicy > Pozostali pracownicy artystyczni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pozostali pracownicy artystyczni
Wykonanie: Iwona Marchewka
9. Data: 2019-02-16 15:57
Dział: Pracownicy > Soliści
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Soliści TWŁ
Wykonanie: Iwona Marchewka
10. Data: 2019-02-16 15:56
Dział: Pracownicy > Balet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Balet TWŁ
Wykonanie: Iwona Marchewka