główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień

(2019) Plan postępowań o udzielenie zamówień, sporządzony na podstawie art. 13a usta...

(2019) Plan postępowań o udzielenie zamówień, sporządzony na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

Utworzony: 2019-02-27 | Zmodyfikowany: 2019-02-27 14:13

2. Dyrekcja

DYREKCJA OPIS

Do kompetencji dyrektora naczelnego należy w szczególności: organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych, ustalania kierunków rozwoju artystycznego, planów repertuarowych oraz obsad realizatorów, ustalenia struktury organizacyjnej prowadzenie polityki kadrowej i płacowej, wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i ...

Utworzony: 2011-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-02-16 16:35

3. Technika

Technika TWŁ

Główny specjalista ds. urządzeń sceny - Marek Ziółkowski Kierownik działu produkcji przedstawięń - Zygmunt Dziubiński Zastępca kierownika działu ds. produkcji kostiumów - Marzena Szkobel Zastępca kierownika działu ds. produkcji dekoracji - Krzysztof Lisowski Kierownik działu eksploatacji przedstawień - Sylwester Borowski Kierownik pracowni malarskiej - Małgorzata Teodorczyk Kierownik pracowni perukarstwa i charakteryzacji - Dorota Szonert Starszy mistrz pracowni krawieckiej damskiej - Beata ...

Utworzony: 2011-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-02-16 16:27

4. Balet

Balet TWŁ

kierownik baletu – Wojciech Domagała I solista baletu z pełnieniem funkcji asystenta choreografa – Piotr Ratajewski asystent choreografa-pedagog – Anna Lewandowska-Fronczek pedagog: Natalia Fedorowa solista baletu z pełnieniem funkcji inspektora-koordynatora – Krzysztof Pabjańczyk akompaniatorzy baletu – Elżbieta Bruc I soliści: Monika Maciejewska-Potockas Gintautas Potockas Piotr Ratajewski soliści: Valentyna Batrak Ekaterina Kitaeva-Muśko Julia Sadowska Witold ...

Utworzony: 2011-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-02-16 16:22

5. Orkiestra

Orkiestra TWŁ

Orkiestra TWŁ kierownik muzyczny, dyrygent: Michał Kocimski dyrygent: Marta Kosielska I skrzypce: Ludwika Tomaszewska-Klimek (koncertmistrz) Iwona Tomaszewska (z-ca koncertmistrza) Andrzej Marchel (z-ca koncertmistrza) Marcin Budziarski Henryka Nierychło Marek Nowakowski Bogdan Mazur Paweł Załucki Karolina Pacholczyk Aleksandra Budziarska Weronika Kretkowska Maria Włastowska II skrzypce: Hanna Drzewiecka-Borucka (kier. grupy) Katarzyna Gałdecka-Sprawka (kier. grupy) Beata Bugała Marta Jabłoń...

Utworzony: 2011-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-02-16 15:59

6. Pozostali pracownicy artystyczni

Pozostali pracownicy artystyczni

asystenci reżysera: Adam Grabarczyk Waldema Stańczuk inspicjenci: Anna Krzemińska Andrzej Kowalik Zbigniew Pawełczyk Mariusz Caban

Utworzony: 2011-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-02-16 15:58

7. Soliści

Soliści TWŁ

soprany: Aleksandra Borkiewicz Monika Cichocka Patrycja Krzeszowska-Kubit Hanna Okońska-Ratajczak Anna Wierzbicka Anna Wiśniewska-Schoppa Aleksandra Wiwała Joanna Woś Dorota Wójcik-Błaszczyk mezzosoprany: Bernadetta Grabias Agnieszka Makówka-Saciuk Olga Maroszek tenory: Dawid Kwieciński Krzysztof Marciniak Paweł Skałuba Dominik Sutowicz barytony: Arkadiusz Anyszka Andrzej Kostrzewski Zenon Kowalski Łukasz Motkowicz Przemysław Rezner basy: Rafał Pikała Grzegorz Szostak Robert Ulatowski pianiś...

Utworzony: 2012-03-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-16 15:57

8. Działalność kulturalna - ogłoszenia

Prezentacja dwóch spektakli baletowych "La Sylphide" w wykonaniu Teatro de...

Utworzony: 2018-12-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 12:26

9. Działalność kulturalna - ogłoszenia

Prezentacja spektaklu tanecznego "ab [intra]" w wykonaniu zespołu Sydney D...

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 12:25

10. Działalność kulturalna - ogłoszenia

Prezentacja dwóch spektakli "Sombras" w wykonaniu Sary Baras wraz z zespoł...

Utworzony: 2018-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 15:56

11. Inwestycje

Informacja o realizacji funduszy unijnych w 2018 roku.

Utworzony: 2018-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 15:57

12. Działalność kulturalna - ogłoszenia

Prezentacja dwóch spektakli tanecznych "Horses in the Sky" i Mother's Milk...

Teatr Wielki w Łodzi, działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz.1886) informuje, że zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem jest prezentacja dwóch spektakli tanecznych "Horses in the Sky" i Mother's Milk" w wykonaniu Kibbutz Co...

Utworzony: 2018-10-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-21 10:02

13. Działalność kulturalna - ogłoszenia

Prezentacja dwóch spektakli baletowych "The Kabuki" w wykonaniu The Tokyo ...

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 15:07

14. Działalność kulturalna - ogłoszenia

Osobisty udział pana Tadeusza Kozłowskiego w charakterze dyrygenta w spektaklu (wraz...

Utworzony: 2018-11-29 | Zmodyfikowany: 2018-12-01 11:49

15. Działalność kulturalna - ogłoszenia

Osobisty udział pana Tadeusza Kozłowskiego w charakterze dyrygenta w spektaklach Tea...

Utworzony: 2018-09-04 | Zmodyfikowany: 2018-11-23 14:10

16. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Teatr Wielki w Łodzi Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź tel. centrala (42) 633 99 60 tel./fax (42) 631 95 52 NIP: 724-000-17-93, Regon: 000279195 sekretariat: tel. 42 636 22 72 fax. 42 631 95 52 e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl Lista kontaktów Zastępca dyrektora ds. produkcji tel. (42) 631 96 88 kbogusz@teatr-wielki.lodz.pl technika@teatr-wielki.lodz.pl Dział inwestycji tel. (42) 633 02 34 inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl Główny księgowy tel. (42) 631 98 90 e.zerominska@teatr-wielki.lodz.pl Dzia...

Utworzony: 2010-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 15:24

17. Administracja

Administracja TWŁ

Kierownik działu organizacji pracy artystycznej - Rafał Domagała Kierownik działu literackiego - Iwona Marchewka Kierownik impresariatu - Krystyna Filip Kierownik działu organizacji i kadr - Iwona Czubaszek Kierownik działu administracyjnego - Mariola Majda Kierownik sekretariatu - Katarzyna Dąbrowska Kierownik działu zaopatrzenia i transportu - Magdalena Orzechowska Kierownik działu zamówień publicznych - Ewa Danielak Główny specjalista ds. funduszy UE - Małgorzata Kazimierska Kierownik dzi...

Utworzony: 2011-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 10:55

18. Dyrekcja

Dyrekcja

Krzysztof Marciniak, z-ca dyrektora ds. artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi

Utworzony: 2011-07-26 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 13:56

19. Statut

Statut Teatru Wielkiego w Łodzi

Utworzony: 2012-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 14:29

20. Chór

Chór TWŁ

Kierownik chóru – Maciej Salski Z-ca Kierownika chóru – Michał Jan Barański Inspektor chóru – Krzysztof Dyttus Akompaniator chóru – Zbigniew Rymarczyk soprany: Anna Bacciarelli Agnieszka Białek Magdalena Cierzniewska Maria Gorlach Karolina Jagoda Dagny Konopacka Agnieszka Lechocińska Katarzyna Nowacka Sylwia Nowicka Beata Olszewska Aldona Orzeł-Sztabińska Irena Pietrzak Katarzyna Pisarek Paulina Pomykała-Przeździecka Maria Stuczyńska Bogna Szymańska Dorota Szymczak-Dry...

Utworzony: 2011-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-03-10 18:29