główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie usługi opracowania projektu portalu pn. Cyfrowe Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi w tym budowa CMS-a

główka digitalizacja

Teatr Wielki w Łodzi zaprasza do składania ofert na wykonanie

usługi opracowania projektu portalu pn. Cyfrowe Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi w tym budowa CMS-a

realizowaną w ramach projektu pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi”,

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

– Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

(Etap III: Zadanie 5 Zakup usług informatycznych, digitalizacji, serwisowych - opracowanie projektu portalu pn. Cyfrowe Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi w tym budowa CMS-a)

 

Szczegółowy opis zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania ze strony:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077980