główna zawartość
artykuł nr 1

Chór TWŁ

Kierownik chóru – Maciej Salski
Z-ca Kierownika chóru – Michał Jan Barański
Inspektor chóru – Krzysztof Dyttus
Akompaniator chóru – Zbigniew Rymarczyk

soprany:
Anna Bacciarelli
Agnieszka Białek

Magdalena Cierzniewska
Maria Gorlach
Karolina Jagoda

Dagny Konopacka
Agnieszka Lechocińska
Katarzyna Nowacka
Sylwia Nowicka
Beata Olszewska
Aldona Orzeł-Sztabińska

Irena Pietrzak
Katarzyna Pisarek

Paulina Pomykała-Przeździecka
Maria Stuczyńska
Bogna Szymańska
Dorota Szymczak-Drygas
Anna Terlecka
Agnieszka Wasilewska-Stefańska

Jadwiga Wiktorska-Zając

Dorota Woźniak


alty:
Agorica Basiuras
Anna Dylikowska-Dobiec
Ewelina Hrycak
Teresa Kmiecik-Biernacka
Dominika Kobalczyk
Anna Kobylańska-Przybyła
Katarzyna Kuźnik
Jolanta Sitek
Joanna Skoblewska
Anna Szymańska

Joanna Śmiałkowska
Otylia Świderska
Izabela Wesołowska
Agnieszka Witkowska
Marzena Zarzycka


tenory:
Michał Jan Barański
Mariusz Budkowski
Marcin Ciechowicz
Przemysław Cierzniewski
Krzysztof Dyttus
Wojciech Kryger
Artur Mleko
Grzegorz Siwiński
Cezary Socha
Wojciech Strzelecki
Marek Twardowski
Adam Węliński

basy:
Michał Barański
Zbigniew Gawroński
Arkadiusz Jakus
Romuald Kisielewski
Grzegorz Kujawiak
Zbigniew Kuźnik
Krzysztof Pilch
Wiesław Rudnicki
Andrzej Staniewski
Adam Suwald
Jakub Telinga
Witold Tomczyk