główna zawartość
artykuł nr 1

Majatek Teatru Wielkiego w Łodzi

 

 

Teatr Wielki w Łodzi włada mieniem oznaczonym w ewidencji gruntów w obrębie S-2 jako działki:

1.Działki:167/6 – 2.982 m2 ul. Jaracza 47a
 178 – 5.966 m2 ul. Jaracza 49 (Pl. Dąbrowskiego)
KW Nr LD1M/00122702/02/6 – prawo użytkowania wieczystego gruntu na okres 99 lat nadane Decyzją Administracyjną Wojewody Łódzkiego z dnia 10.01.2006 r. Nr SP.V.7720/2/2346/JP/05 budynki, inne urządzenia i lokale znajdujące się na gruncie – prawo własności

2.Działka nr 264/2 – 1.749 m2 ul. Narutowicza 43
KW Nr LD1M/00004385/4 – prawo użytkowania wieczystego gruntu na okres 99 lat nadane Decyzją Administracyjną Wojewody Łódzkiego z dnia 28.08.2000 r. Nr GN.IV.7224/2/1367/96 budynki - własność
 
3.Działka 166/2 – o obszarze 0,0700 HA ul. Jaracza 47
KW Nr LD1M/00110978/4 – prawo własności, umowa sprzedaży nr 2582/2006 z dnia 17.07.2006 r.