główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Dyrektora Naczelnego nr 580 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego 2012r.

W dniu 1 lutego 2012r Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi uległ zmianie regulamin organizacyjny Teatru.

artykuł nr 2


 

Zarządzenie Nr 736 Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego w Łodzi.

Uchwała Nr 1060/60 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31.10.2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu Teatru Wielkiego w Łodzi oraz zatwierdzenia jednolitego Statutu Teatru.

Uchwała Nr 898/07 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 02.08. 2007 r.
w sprawie: zmiany Statutu Teatru Wielkiego w Łodzi.

Uchwała Nr 424/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25.03.2009 r.
w sprawie: zmiany Statutu Teatru Wielkiego w Łodzi.

Zarządzenie Nr 548 Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi z dnia 15.10.2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego w Łodzi.