główna zawartość
artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Teatr Wielki w Łodzi

Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
tel. centrala (42) 633 99 60
tel./fax (42) 631 95 52

NIP: 724-000-17-93,
Regon: 000279195

sekretariat:
tel. 42 636 22 72
fax. 42 631 95 52
e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl

Lista kontaktów

Zastępca dyrektora ds. produkcjitel. (42) 631 96 88kbogusz@teatr-wielki.lodz.pl
technika@teatr-wielki.lodz.pl
Dział inwestycjitel. (42) 633 02 34inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl
Główny księgowytel. (42) 631 98 90e.zerominska@teatr-wielki.lodz.pl
Dział administracjitel./fax (42) 631 96 77administracja@teatr-wielki.lodz.pl
Dział organizacji pracy artystycznejtel. (42) 631 99 72koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl
Koordynator baletutel. (42) 633 99 60 w. 2214balet@teatr-wielki.lodz.pl
Dział literacko-wydawniczytel./fax (42) 631 96 94i.marchewka@teatr-wielki.lodz.pl
Biuro Obsługi Widzówtel. (42) 633 31 86widz@teatr-wielki.lodz.pl
Kasa biletowatel. (42) 633 77 77widz@teatr-wielki.lodz.pl
Impresariattel./fax (42) 632 07 76impresariat@teatr-wielki.lodz.pl
Zamówienia publicznetel. (42) 631 90 79przetargi@teatr-wielki.lodz.pl
   
Dział promocjitel. (42) 631 99 49 lub wew 2279

promocja@teatr-wielki.lodz.pl

Wypożyczalnia kostiumówtel. (42) 633 99 60 w. 2047kostiumy@teatr-wielki.lodz.pl
Wynajem Teatrutel. 42 631 96 77wynajmy@teatr-wielki.lodz.pl