główna zawartość
artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Teatr Wielki w Łodzi

Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
tel. centrala (42) 633 99 60
tel./fax (42) 631 95 52

NIP: 724-000-17-93,
Regon: 000279195

sekretariat:
tel. 42 636 22 72
fax. 42 631 95 52
e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl

Lista kontaktów

Zastępca dyrektora ds. produkcji tel. (42) 631 96 88 kbogusz@teatr-wielki.lodz.pl
technika@teatr-wielki.lodz.pl
Kierownik działu inwestycji tel. (42) 633 02 34 gkruhly@teatr-wielki.lodz.pl
Główny księgowy tel. (42) 631 98 90 teresa.plonowska@teatr-wielki.lodz.pl
Dział administracji tel./fax (42) 631 96 77 administracja@teatr-wielki.lodz.pl
Dział organizacji pracy artystycznej tel. (42) 631 99 72 koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl
Koordynator baletu tel. (42) 633 99 60 w. 2214 balet@teatr-wielki.lodz.pl
Dział literacko-wydawniczy tel./fax (42) 631 96 94 i.marchewka@teatr-wielki.lodz.pl
Biuro Obsługi Widzów tel. (42) 633 31 86 widz@teatr-wielki.lodz.pl
Kasa biletowa tel. (42) 633 77 77 widz@teatr-wielki.lodz.pl
Impresariat tel./fax (42) 632 07 76 impresariat@teatr-wielki.lodz.pl
Zamówienia publiczne tel. (42) 631 90 79 przetargi@teatr-wielki.lodz.pl
     
Dział marketingu tel. (42) 631 99 49 lub wew 2279 marketing@teatr-wielki.lodz.pl
Wypożyczalnia kostiumów tel. (42) 633 99 60 w. 2047 kostiumy@teatr-wielki.lodz.pl
Wynajem Teatru tel. 42 631 96 77 wynajmy@teatr-wielki.lodz.pl